FOLKEMØTE "SARPSBORG MOT DE NESTE 1000 ÅR"

EVENT INFORMATION

I 2016 har byen vår feiret sine første 1000 år med folkefester, kongebesøk, konserter og arrangementer, avduking av skulpturer, åpning av konsertarenaer og nye byrom. Det har vært satset på å gi byen et løft og engasjere det brede lag av Sarpsborgs befolkning.

Men hva nå Sarpsborg? Hva er våre ønsker og ambisjoner for de neste 1000 år? Dette er de store spørsmålene Sarpsborg kommune skal jobbe med og legge en plan for i tiden fram mot sommeren 2017.

Som en del av møtet vil forsker Knut Vareide fra Telemarksforskning presentere hvor attraktivt Sarpsborg er som et sted å bo, jobbe og besøke pr. i dag. Det vil bli debatter og garantert god stemning.

Bli med og form fremtidens Sarpsborg.

folkemøte
sarpsborg
sarpsborg1000år
telemarksforskning